CIS Banner

  CIS - Inzageverzoek

  Ik verklaar de volgende gegevens naar waarheid in te vullen.

  Wat is de aanleiding van uw verzoek?

  Het inzageverzoek heeft betrekking op:

  Uw gegevens:
  Voorletters
  Tussenvoegsel (of voorvoegsel)
  Achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Vestigingsadres, huisnr, toevoeging
  postcode, plaatsnaam, land    
  Postadres/postbus, nummer, toevoeging
  postcode, plaatsnaam, land    
  Telefoonnummer
  E-mail

  Bedrijfsgegevens:
  Bedrijfsnaam
  Rechtsvorm
  Vestigingsadres, huisnr, toevoeging
  postcode, plaatsnaam, land    
  Postadres/postbus, nummer, toevoeging
  postcode, plaatsnaam, land    
  Kamer van Koophandel nummer   (8 cijfers)
  Contactpersoon:
  Voorletters
  Tussenvoegsel (of voorvoegsel)
  Achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Telefoonnummer contactpersoon
  E-mail contactpersoon

  Geef (indien gewenst) een korte toelichting:

  Verhuisd?
  Als u de afgelopen 8 jaar bent verhuisd,
  wilt u dan deze oude adresgegevens
  hier invullen?

  LET OP! Geeft u uw oude adressen niet
  op dan krijgt u de eventuele registratie
  op uw oude adres(sen) niet toegestuurd en
  zult u opnieuw inzage moeten doen
  wanneer u deze registraties op uw oude
  adres(sen) wenst te ontvangen.

  Alle gegevens zijn door mij naar waarheid ingevuld

  CIS verwerkt de door middel van dit formulier ingevulde persoonsgegevens voor de afhandeling van het door u gedane verzoek.
© Stichting CIS